:: Nyhed ::
På grund af budgetændring vedr. blandt andet "Søvarmeprojektet", nedsættes a'conto afregningsprisen fra 505 kr./MWh til 335 kr./MWh pr. 1/12/16. De enkelte forbrugere vil også modtage besked herom på deres PBS oversigt for december måned.

:: Nyhed ::
Der bliver ikke opkrævet aconto betaling i maj måned pga. at gasprisen har været lavere end forventet i 2015/16 driftsbudgettet. De enkelte forbrugere vil også modtage besked herom på deres PBS oversigt for april måned.

:: Nyhed ::
Fjernvarmeværkerne i Bjerringbro, Rødkærsbro, Ulstrup og Ans har valgt at indlede et samarbejde om undersøgelse af at forbinde værkerne.
Læs mere
:: Problemer ::
I tilfælde af spørgsmål eller uregelmæssigheder med varmeforsyningen kontakt Peter Kramer på tlf. 8687 0420
:: Facts ::
I 2014/2015 leverede Ans Kraftvarmeværk varme til 526 forbrugere i postnr. 8643. Priserne ligger ca. på gennemsnittet for hele landet.
:: Spørgsmål ::
Kontakt kasserer Agner Mikkelsen på tlf. 2183 3518 hvis du har spørgsmål til regningen eller hvis I skal have lavet en flytteopgørelse.