:: Nyhed ::
På bestyrelsesmødet 4. juli 2018 blev aconto varmeprisen for 2018/2019 fastsat til 740 kr. pr. MWh inkl. moms. Prisstigningen skyldes stigende gaspriser og bortfald af grundbeløbet pr. 1. januar 2019.

:: Nyhed ::
Tidspunktet for en eventuel fusion med Gudenådalens Energiselskab A.m.b.A er af praktiske årsager udsat til 1. januar 2019 - forudsat det konkrete oplæg kan godkendes på de respektive generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger i henholdsvis Ans Kraftvarmevæk A.m.b.A. og Gudenådalens Energiselskab A.m.b.A.
Læs mere
:: Problemer ::
I tilfælde af spørgsmål eller uregelmæssigheder med varmeforsyningen kontakt Peter Kramer på tlf. 8687 0420
:: Spørgsmål ::
Kontakt kasserer Jørgen Pedersen på tlf. 2345 7078 hvis du har spørgsmål til regningen eller hvis I skal have lavet en flytteopgørelse.